دستگاه سورتر آبشاری

دستگاه سورتر آبشاری

ماشین سورتر جهت چیدمان منظم قطعات و استفاده آن در صنایع بسته بندی و اتوماسیون خطوط تولید می باشد.

ماشین سورتر جهت چیدمان منظم قطعات و استفاده آن در صنایع بسته بندی و اتوماسیون خطوط تولید می باشد.

مکانیزم درب ردیف کن دستگاه بصورت تیغه بالابر می باشد.
کارکرد دستگاه اتوماتیک بوده و فقط تغذیه درب داخل مخزن توسط اپراتور صورت میگیرد.

پیمایش به بالا