دستگاه لیک تستر
انواع محفظه ها و قطعات

دستگاه لیک تستر در دو نوع اتومات و نیمه اتومات جهت تست نشتی انواع بطری PET یا پلی اتیلن با حجم های گوناگون می باشد که قابلیت تشخیص بطری سوراخ و خارج کردن آن از خط تولید را داراست.

ماشین لیک تستر در دو نوع اتومات و نیمه اتومات جهت تست نشتی انواع بطری PET یا پلی اتیلن با حجم های گوناگون می باشد که قابلیت تشخیص بطری سوراخ و خارج کردن آن از خط تولید را داراست.

کارکرد دستگاه نیمه اتوماتیک بوده و گذاشتن بطری بر روی فیکسچر توسط اپراتور صورت می گیرد.

پیمایش به بالا