دستگاه چاپ سیلک اسکرین
روی بطری پلاستیکی

دستگاه های چاپ اتوماتیک تامپو و سیلک اسکرین قابلیت چاپ اتوماتیک روی بطری ، درب و شیشه تا 5 رنگ رو و 5 رنگ پشت به صورت همزمان و با دقت بسیار بالا در انطباق رنگ ها روی یکدیگر را داراست.
دستگاه دارای دو مجموعه مجزا چاپ برای رو و پشت می باشد، که توسط بازوی رباتیک پس از اتمام چاپ رو به مجموعه دوم جهت چاپ پشت انتقال داده می شود.
مکانیزمی جهت بازرسی دقیق چاپ توسط دوربین های پردازش تصویر و خارج کردن محصول معیوب از نظر چاپ در دستگاه وجود دارد.

دستگاه های چاپ اتوماتیک تامپو و سیلک اسکرین قابلیت چاپ اتوماتیک روی بطری ، درب و شیشه تا 5 رنگ رو و 5 رنگ پشت به صورت همزمان و با دقت بسیار بالا در انطباق رنگ ها روی یکدیگر را داراست.
دستگاه دارای دو مجموعه مجزا چاپ برای رو و پشت می باشد، که توسط بازوی رباتیک پس از اتمام چاپ رو به مجموعه دوم جهت چاپ پشت انتقال داده می شود.
مکانیزمی جهت بازرسی دقیق چاپ توسط دوربین های پردازش تصویر و خارج کردن محصول معیوب از نظر چاپ در دستگاه وجود دارد.

ظرفیت دستگاه 2400 عدد چاپ تک رنگ سیلک اسکرین در ساعت می باشد.
کارکرد دستگاه اتوماتیک بوده و فقط تغذیه بطری داخل کانوایر توسط اپراتور صورت میگیرد.
دستگاه مجهز به مکانیزم اشعه UV جهت خشک کردن رنگ می باشد.
تمامی حرکت های دستگاه پیوسته و توسط لینک های مکانیکی جهت افزایش سرعت و هماهنگی اجزا و نیز سولت در تنظیمات و اپراتوری آن می باشد.
حرکت ایستگاهی کانوایر توسط نیروی محرکه سرووموتور به همراه گیربکس (zero backlash) تامین میگردد.

پیمایش به بالا