دستگاه چاپ تامپو روی درب بطری

دستگاه های چاپ اتوماتیک تامپو و سیلک اسکرین قابلیت چاپ اتوماتیک روی بطری ، درب و شیشه تا 5 رنگ رو و 5 رنگ پشت به صورت همزمان و با دقت بسیار بالا در انطباق رنگ ها روی یکدیگر را داراست.
دستگاه دارای دو مجموعه مجزا چاپ برای رو و پشت می باشد، که توسط بازوی رباتیک پس از اتمام چاپ رو به مجموعه دوم جهت چاپ پشت انتقال داده می شود.
مکانیزمی جهت بازرسی دقیق چاپ توسط دوربین های پردازش تصویر و خارج کردن محصول معیوب از نظر چاپ در دستگاه وجود دارد.

دستگاه های چاپ اتوماتیک تامپو و سیلک اسکرین قابلیت چاپ اتوماتیک روی بطری ، درب و شیشه تا 5 رنگ رو و 5 رنگ پشت به صورت همزمان و با دقت بسیار بالا در انطباق رنگ ها روی یکدیگر را داراست.
دستگاه دارای دو مجموعه مجزا چاپ برای رو و پشت می باشد، که توسط بازوی رباتیک پس از اتمام چاپ رو به مجموعه دوم جهت چاپ پشت انتقال داده می شود.
مکانیزمی جهت بازرسی دقیق چاپ توسط دوربین های پردازش تصویر و خارج کردن محصول معیوب از نظر چاپ در دستگاه وجود دارد.

ظرفیت دستگاه 14000 عدد چاپ دو رنگ درب بطری در ساعت می باشد.
مکانیزم درب ردیف کن دستگاه بصورت تیغه بالابر با مخزنی به ظرفیت 10000 عدد درب می باشد
کارکرد دستگاه اتوماتیک بوده و فقط تغذیه درب داخل مخزن و رنگ داخل کاپ توسط اپراتور صورت میگیرد.
دستگاه دارای دو ایستگاه مجزای چاپ می باشد.
سیستم تغذیه رنگ دستگاه بصورت بسته (کاپ) می باشد.
حرکت میز اسپراکت توسط گیریبکس ایندکس با دقت بسیار بالا کمتر از 02/0 میلیمتر می باشد.
حرکت افقی پد های چاپ توسط سروو موتور و با دقت ایست بسیار بالا می باشد.
تمامی حرکت های خطی و چرخشی دستگاه روی بلبرینگ و بوش بیرینگ می باشد.
تنظیمات اپراتوری دستگاه در حین کار و از طریق پنل کنترل قابل انجام می باشد.
ابعاد کلی دستگاه 280×160×230 سانتی متر می باشد.

پیمایش به بالا